Logo
adres

Turkish Faktoring


Şirket Unvanı:Turkish Faktoring A.Ş
Ticari Sicil Numarası:625596
Merkezinin Bulunduğu Yer:Abdi İpekçi cad. No: 57 K: 2 Reasürans Han 1, E Blok 34367 Nişantaşı / İstanbul
Telefon No:0212 315 88 88
Fax No:0212 315 88 89
Denetim Mercii:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Turkish Bank Group
map1