Logo
adres

Turkish Faktoring


Şirket Unvanı:Turkish Faktoring A.Ş
Ticari Sicil Numarası:625596
Merkezinin Bulunduğu Yer:Dolapdere cad. No:187 34375 Pangaltı / İstanbul
Telefon No:0212 315 88 88
Fax No:0212 315 88 89
Denetim Mercii:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Turkish Bank Group
map1